Yabluka zapecheni z korytseyu ta arakhisovoyu pastoyu